.

1 | 2 | (3) | 4

Fauna rezerwatu Łężczok

budzi zainteresowanie z uwagi na niezwykłe bogactwo ptaków. Z tego też względu rezerwat Łężczok znalazł się na liście ostoi ptaków w Polsce. Na tym terenie występuje 190 gatunków ptaków, tj. 51% gatunków występujących w Polsce, z czego 115 gatunków to gatunki lęgowe, zaś pozostałe wykorzystują ten teren jako miejsce zdobywania pokarmu lub odpoczynku podczas wędrówek. Znaczną część rezerwatu zajmują stawy, stąd gnieździ się tutaj wiele gatunków ptaków wodnych. W okresie lęgowym można obserwować między innymi: perkozy, bąki, kormorany, gągawy i kaczki. Oprócz ptaków wodno błotnych w Łężczoku występuje także wiele innych ptaków preferujących inne środowiska. Obserwowano tu wszystkie krajowe gatunki dzięciołów oraz polujące ptaki drapieżne. Gnieżdżą się tutaj: myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, pustułka, krogulec, błotniak stawowy, trzmielojad i kania czarna. Poza sezonem lęgowym obserwowane były: bielik, orlik krzykliwy i rybołów. Gnieżdżą się tu także bocian czarny, czapla siwa, łabędź niemy i mewa śmieszka.W rezerwacie Łężczok możemy spotkać liczną reprezentację gadów i płazów. Do ciekawszych płazów można zaliczyć: kumaka nizinnego i grzebiuszkę, traszki, ropuchę szarą i zieloną oraz rzekotkę drzewną. Gady reprezentowane są przez: jaszczurkę zwinkę i żyworódkę, żmiję zygzakowatą oraz zaskrońca zwyczajnego, którego często można spotkać na groblach. W Łężczoku występują również ssaki, które są reprezentowane przez 23 gatunki. Występuje tutaj jeż, ryjówka aksamitna, nietoperz i inne. Charakterystyczne kopce na stawach świadczą o obecności największego po bobrze gryzonia piżmaka. Faunę ssaków drapieżnych reprezentuje: lis, kuna domowa, tchórz, łasica oraz borsuk. Tak duża różnorodność gatunków roślin i zwierząt występujących w rezerwacie Łężczok powoduje, że obiekt ten należy do najcenniejszych przyrodniczo obszarów Śląska i godny jest ochrony. Łężczok to miejsce wyjątkowe. Daje możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą, co stanowi najlepszą formę jej poznania. W rezerwacie Łężczok występują rośliny i zwierzęta, które podlegają prawnej ochronie. Jednym z pomników przyrody jest dąb szypułkowy, który należy do najokazalszych egzemplarzy o krótkim i grubym pniu o obwodzie 631 cm oraz rozłożystej koronie. Jako pomnik przyrody został ogrodzony i oznaczony, a otwory w jego pniu zacementowane. Znajduje się przy drodze wiodącej przez rezerwat, opodal pałacyku myśliwskiego.Spośród roślin podlegających ochronie

występują: wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, kotewka orzech wodny, śnieżyczka przebiśnieg i kruszczyk rdzawo - czerwony. Natomiast zwierzęta, które podlegają ochronie to m. in: tęcznik, rzekotka drzewna, ropucha, huczek ziemny, kumak nizinny, traszki, jaszczurka zwinka, mewa śmieszka, perkozy, blaszkodzioby, kormoran czarny, bociany, bąk, bączek, orlik, myszołów, sowa, wilga, pełzacz leśny, muchołówka, kos, ryjówka, kret, jeż, nietoperz, kuna domowa i łasica. Dla chcących zwiedzić Łężczok istnieje kilka wejść do rezerwatu. W miejscach tych umieszczone są tablice informacyjne, na których widnieje regulamin obowiązujący na terenie chronionym oraz krótka informacja na temat powstania rezerwatu. Wędrując ścieżkami rezerwatu należy mieć na uwadze niektóre ograniczenia i zakazy których celem jest ochrona przyrody. Tak więc na terenie rezerwatu zabrania się: zbioru owoców i nasion leśnych, zbioru ziół oraz innych roślin i ich części, zbioru ściółki leśnej, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, niszczenia gniazd, podbierania jaj i piskląt, łowienia ryb, polowania, płoszenia i chwytania dziko żyjących zwierząt, wzniecania ognia i zakłócania ciszy.

> Dalej...Fot. Chaber


Fot. Chaber

1 | 2 | (3) | 4


[+]  |   Historia  |   Fotografie  |   Księga Gości!  |   Lokalizacja  |   Mapy  |   Kontakt
© Marcin Szewczyk / m4c.pl