.
Ścieżka dydaktyczna rezerwatu Łężczok


Ścieżka obserwacyjna nr 1: ekosystem wodny stawów Brzeziniok i Grabowiec - możliwość obserwacji zespołu lilli wodnych (grzybienie białe i grążel żółty).


Ścieżka obserwacyjna nr 2: aleja drzew pomnikowych - możliwość obserwacji pomnikowych dębów i buków z interesującymi okazami grzybów nadrzewnych.


Ścieżka obserwacyjna nr 3: ekosystem łąkowy - możliwość obserwacji zimowita jesiennego oraz czynnej ochrony półnaturalnych zbiorowisk łąkowych.


Ścieżka dydaktyczna rezerwatu Łężczok
Ścieżka obserwacyjna nr 4: ekosystem leśny (łęgowe i grądowe fragmenty rezerwatu) - możliwość obserwacji naturalnych fitocenoz leśnych, wczesnowiosennej roślinności runa (geofity, m.in, śnieżyczka przebiśnieg i cebulica dwulistna oraz czosnek niedźwiedzi). Ścieżka obserwacyjna nr 5: ekosystem wodny stawów Salm Duży i Babiczok Płn. - możliwość obserwacji roślinności wodnej wynurzonej, kotewki orzecha wodnego, lęgowych i przelotnych ptaków wodno-błotnych, miejsce żerowania bociana czarnego i bielika. Ścieżka obserwacyjna nr 6: ekosystem wodny stawu Babiczok Płd. - możliwość obserwacji salwinii pływającej oraz wyspy z kolonią lęgową mewy śmieszki, rybitwy zwyczajnej i perkoza zausznika.


Zobacz także:


[+]  |   Historia  |   Fotografie  |   Księga Gości!  |   Lokalizacja  |   Mapy  |   Kontakt
© Marcin Szewczyk / m4c.pl